Meddig érvényes az ideiglenes halasztás?

A Legfelsőbb Tanács idevágó törvénye alapján azon állami hatóságoknál, egyéb állami, önkormányzati szerveknél, vállalkozásoknál, intézményekben és szervezetekben dolgozó hadkötelesek, amelyeknek működése kiemelten fontos a gazdaság működése és a mindennapi életfeltételek biztosítása szempontjából, halasztást, ideiglenes felmentést kaphatnak a sorozás alól hadiállapot idején - írta a Kárpáti Igaz Szó.

Sokakat foglalkoztat, mennyi időre menthetők fel az érintettek, s mikor szűnhet meg a felmentésük.

A törvény értelmében a halasztás törölhető, ha:

  • lejárt az érvényességi ideje;
  • a vállalkozásnak, intézménynek, szervezetnek a fegyveres erők, egyéb katonai alakulatok és a lakosság szükségleteinek kielégítésére irányuló feladata el lett végezve vagy törölve lett;
  • az állami hatóság, más állami szerv, vállalkozás, intézmény, szervezet felszámolásra került;
  • a hadköteles személy állami hatóságnál, más állami szervnél, vállalkozásnál, intézménynél vagy szervezetnél való felmondása esetén.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: