KMKF: a kárpátaljai magyar közösség a háborús helyzetben tovább fokozódó magyarellenesség következtében nem érezheti magát teljes biztonságban a szülőföldjén

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) aggodalommal figyeli a térségünk szomszédságában dúló háború tragikus következményeit, a további eszkaláció veszélyeit és szolidaritását fejezi ki a kárpátaljai magyar közösséggel.    

A KMKF pénteki plenáris ülésén elfogadott, MTI-hez eljuttatott állásfoglalásban a résztvevők szilárd meggyőződésüket fejezték ki, hogy az erőszak semmilyen formája nem lehet része nemzetközi viták megoldásának, sem etnikumközi feszültségek kezelésének.

A KMKF üdvözli a magyar nemzetrészek egyöntetű és kiemelkedő hozzájárulását a háború menekültjeinek megsegítéséhez, a humanitárius segítségnyújtáshoz.

A KMKF elítéli az Ukrajna ellen indított katonai agressziót, és támogat minden lépést, amely a mielőbbi békét célozza. Hangsúlyozták, hogy a magyarság érdeke egy szuverén, demokratikus és a polgárainak, köztük az ott élő őshonos nemzeti közösségeknek is életlehetőséget biztosító Ukrajna, ahol a magyarság létét nem veszélyeztetik, nyelvi és kulturális örökségét sem vonják kétségbe, hanem az egész országot és Európát gazdagító értékként ismerik el.

A KMKF szolidaritását fejezi ki a kárpátaljai magyar közösséggel, amely a szerzett jogai csorbításának és a háborús helyzetben tovább fokozódó magyarellenesség következtében nem érezheti magát teljes biztonságban a szülőföldjén, ám tovább küzd megmaradásáért.

Az állásfoglalásban kiemelték, hogy Ukrajna uniós tagjelölt, a nemzeti kisebbségek védelme pedig az EU egyik deklarált alapértéke. A KMKF emlékezteti a nemzetközi közösséget, hogy az egyéni és közösségi kisebbségi jogok tiszteletben tartása és a nemzeti kisebbségek védelme a demokrácia és a jogállamiság próbaköve. Az az ország tekintheti magát az európai értékközösség részesének, illetve az első számú uniós csatlakozási feltételt teljesítőnek, amelyik megfelelően védi a nemzeti kisebbségeket, az érintett közösségeket partnernek tekintve - írták.

Kitértek arra is, hogy a KMKF rokonszenvvel és határozott elvárásokkal figyeli Ukrajna európai útját, és egyetért a magyar kormány álláspontjával, miszerint akkor lehet támogatni az ország további euroatlanti integrációs közeledését, amikor helyreállítják a magyar nemzeti közösség 2015-ig létező jogait.

A KMKF különösen időszerűnek tartja kifejezni, hogy a konfliktusokban a nemzeti kisebbségek bizonyulnak a legsérülékenyebbeknek. A kisebbségek védelme ugyanakkor jótékony hatást gyakorol az európai társadalmak biztonságára, demokratikus működésére és békés fejlődésére. A KMKF ezért szorgalmazza, hogy a kisebbségek identitásának, kultúrájának és nyelvének védelme olyan érték legyen, amelyet az Európai Unió intézkedésekkel véd.

A KMKF támogat minden olyan kezdeményezést, amely a kisebbségvédelmet a jogállamiság és az alapvető jogok EU-n belüli nyomon követésének részévé kívánja tenni, az Európa Tanács kisebbségvédelmi eszközeit be kívánja építeni az uniós jogrendbe, és továbbra is követendő megoldásnak tekinti a közösségi önkormányzatiság különböző - több európai országban működő - közjogi formáit.

A KMKF megállapítja azt is, hogy a magyar nemzetpolitika szülőföldön való boldogulást segítő eszközrendszere, különösen a nyelvhasználati és az anyanyelvű oktatási jogok érvényesítése jótékony hatást gyakorol a magyar közösségek megmaradására. Ugyanakkor szembe kell nézni az évek óta kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal, valamint az asszimiláció és az elvándorlás a népszámlálási adatokban is megmutatkozó negatív következményeivel.

A KMKF tagjai továbbra is közösen kívánnak fellépni a szülőföldjükön maradó minden magyar boldogulásáért, amihez a gazdasági prosperitás mellett a megemelt összegű oktatási-nevelési támogatás is hozzájárul, és visszavárnak mindenkit, aki a szülőföldjére való visszatérés mellett dönt. Ennek szellemében támogatják mindazokat az intézkedéseket, amelyek kulturális és természeti értékeink védelmével a Kárpát-medence vonzerejét növelik - írták. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: