A hadköteles Ukrajnai férfiak 11 kategóriája utazhat szabadon külföldre - Itt a lista

A hadiállapot tavaly február végi bevezetése óta a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak nem hagyhatják el Ukrajna területét. Viszont vannak kategóriák, akik kivételt képeznek a tilalom alól. A Vikna.tv hírportál az összeállításában ezeket vette sorra, szúrta ki a Kárpáti Igaz Szó.

Mentesülnek a kiutazási korlátozás alól azok a hatköteles férfiak, akik egészségügyi állapotukra való tekintettel kikerültek a katonai nyilvántartásból. Ennek alapjául szolgálhat az egyén fogyatékossága, vagy a katonai orvosi bizottság szolgálatra való alkalmatlanságról hozott határozata. Viszont ez nem vonatkozik a békeidőben katonai szolgálatra korlátozottan alkalmas személyekre. Ők hadiállapot ideje alatt sem hagyhatják el Ukrajna területét.

A katonai szolgálatra átmenetileg alkalmatlan férfiak szintén kiutazhatnak az országból, amennyiben az érintett olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek alátámasztják ideiglenes alkalmatlanságát. Ezt a státuszt rokkantságra vonatkozó igazolással, vagy a katonai orvosi bizottság szolgálatra való ideiglenes alkalmatlanságról hozott határozata alapján kapható meg, maximum hat hónapra. A határátlépésnél minden esetben fel kell mutatni az ezt igazoló okmányt.

A három vagy több kiskorú gyermeket eltartó férfiak kiutazását sem korlátozzák.  Ebben az esetben nem maga az apaság a meghatározó, hanem az eltartás ténye. Így nem játszik szerepet az, hogy a gyermekek nem ugyanabból a házasságból születtek. A határátlépéshez egy sor dokumentumot kell bemutatni, amelyek megerősítik, hogy az illető személy három vagy több 18 év alatti gyermeket tart el. Ezek: mindegyik gyermek születési anyakönyvi kivonata; házassági anyakönyvi kivonat; nagycsaládos igazolvány.

A határátlépésnél elfogadják a dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát is.

A 18 éven aluli gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő férfiak, valamint a gyámok, gondozók, fogadott vagy nevelőszülők, akik kiskorú árva vagy szülői gondoskodástól megfosztott gyermeket tartanak el szintén elhagyatják az országot, a határátlépéshez a gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonata mellett az alábbi dokumentumok egyikét kell bemutatni: a gyermek anyjának halotti anyakönyvi kivonata vagy bírósági határozat a házasság felbontásáról és a gyermekek az apánál való elhelyezéséről; az anya halottá vagy eltűntnek nyilvánításáról szóló bírósági határozat; a bíróság örökbefogadást, gyámságba vételt engedélyező határozata.

A hatályos törvények értelmében nincs korlátozva az I–III. kategóriába tartozó rokkant férfiak kiutazása. Eszerint mindhárom minősítési kategóriába tartozó fogyatékkal élő személy átlépheti a határt, amennyiben rendelkezik az alábbi okmányokkal: 157-1/о számú formanyomtatvány, ami az egészségügyi szakértői bizottság által végzett vizsgálat eredményét igazolja;

a státuszt igazoló dokumentum;nyugdíjas igazolvány vagy szociális segély kiutalását igazoló dokumentum.

Ugyanakkor a rokkantságra vonatkozóan kizárólag Ukrajnában kiállított igazolásokat fogadnak el.

Kiutazhatnak az országból azok a férfiak, akik I. és II. kategóriába tartozó rokkant személyt kísérnek külföldre, valamint beteg családtag (szülők, feleség, gyermek) gondozása miatt hagyják el az országot. A beteg családtagot ellátó férfi kiutazása külföldre a beteg személy nélkül nem lehetséges. A határlépéshez szükség van az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott eljárás szerint az egészségügyi intézmény orvosi-tanácsadó testülete által kiállított betegséget igazoló dokumentumra, amely tanúsítja, hogy a családtag állandó gondozásra szorul.

A bejelentett állandó külföldi lakcímmel rendelkező hadkötelesek kiutazását sem korlátozzák, amennyiben az érintett útlevelében szerepel az állami migrációs szolgálat és az ukrajnai külképviselet ezt igazoló bejegyzése.

A katonák kiutazása is engedélyezett, amennyiben sebesülés miatt gyógykezelés és/vagy rehabilitáció, valamint kiképzés miatt utaznak külföldre. A kiutazás az alábbi dokumentumokkal lehetséges: külföldi gyógykezelés esetén az Egészségügyi Minisztérium levele, melyben igazolja, hogy a sebesült személy gyógykezelése egyeztetve van a külföldi ország egészségügyi intézményeivel; szakirányú külföldi kiképzés esetén a törvényben meghatározott dokumentumcsomaggal kell rendelkezni.

Kiutazhatnak a nemzetközi közúti fuvarozók és önkéntesek. A nemzetközi árufuvarozásra engedéllyel rendelkező cégek sofőrjei meghatározott időtartamra (a kamionvezetők összesen 45 napot tartózkodhatnak külföldön) átléphetik a határt, amennyiben adataik szerepelnek az Állami Közlekedésbiztonsági Szolgálat (Ukrtransbezpeka) adatbázisában. Ugyancsak külön engedéllyel, meghatározott időtartamra (maximum 30 napra) elhagyhatják az országot azok az önkéntes sofőrök, akik egészségügyi, valamint a hadseregnek, más katonai szerveknek és a lakosságnak szánt humanitárius segélyeket szállítanak. Az önkéntesek számára az ország elhagyására feljogosító engedélyt az Infrastrukturális Minisztérium vagy a megyei katonai közigazgatás állítja ki. Ezzel a nevük bekerül az úgynevezett sljah-rendszerbe.

Engedélyezett a vasutasok és tengerészek kiutazása is. A vasúti közlekedés alkalmazottai, valamint a nemzetközi járatokon dolgozó tengerészek elhagyhatják Ukrajna területét amennyiben rendelkeznek erre vonatkozó munkaszerződéssel, a hajótulajdonos vagy üzemeltető által kiállított szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozattal.

A sportolók, edzők és művészek a sport- valamint a kulturális minisztérium engedélyével hagyhatják el az országot. A sportolók és edzők nemzetközi versenyeken való részvételre, valamint külföldi edzőtáborozásra kérvényezhetik kiutazásukat a szaktárcánál. A Kulturális és Információpolitikai Minisztérium saját hatáskörében dönt a művészek, alkotók, zenészek és újságírók kiutazási engedélyéről, ha azok a kulturális és információs szférába tartoznak, és távozásuk célja a védelem és Ukrajna állami érdekeinek nemzetközi szintű népszerűsítése.

Az összeállításban emlékeztettek arra, hogy a külföldön tanuló diákok kiutazása jelenleg nem engedélyezett. Valamint 2023 januárjától kizárólag állami megbízás teljesítéseként vagy üzleti ügyek intézése miatt hagyhatják el az országot a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok tisztségviselői, a parlamenti és a helyi képviselők, valamint az ügyészek.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: