Az ukrajnai oktatás és tudomány jövőjének víziója

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium közzétette az oktatás és a tudomány területének általuk felvázolt jövőképét, amely tükrözi a fejlesztés céljait és elveit. Az ukrajnai oktatás és tudomány jövőjének víziója címet viselő dokumentumnak segítenie kell egy olyan oktatási rendszer kialakításában, amely megfelel az ukrán lakosság szükségleteinek és igényeinek, figyelembe veszi a kihívásokat és kihasználja Ukrajna lehetőségeit – írja a tervezetet ismertető osvita.ua.

A dokumentum meghatározza azokat a feladatokat, amelyek végrehajtására az Oktatási és Tudományos Minisztérium törekedni fog az oktatási reform végrehajtásakor az országban. Az elképzelés többek közt tisztességes munkakörülmények megteremtését, méltányos bérezést, a tanulás és a személyes fejlődés új paradigmáját, valamint mentálhigiénés támogatást irányoz elő az oktatók és tudósok számára. A választás szabadságát, tág lehetőségeket az önmegvalósításhoz, biztonságot, korszerű tanulási és fejlődési teret, magas színvonalú oktatást és akadálymentességet kínál a gyermekek számára. Valamint olyan oktatás megteremtését ígéri, amely garantálja a tanulás folyamatosságát egy életen át, az új képesítések megszerzésének és a szakmai út megváltoztatásának lehetőségét a felnőttek számára.

Emellett a dokumentum az oktatás és a tudomány minden területe számára stratégiai és operatív célokat javasol, amelyek még csak első közelítései a témának és közös fejlesztést, továbbgondolást igényelnek. Megvitatásukba a nagyközönséget is be kívánják vonni. Az oktatási és tudományos jövőkép kialakításának következő lépése várhatóan a vonatkozó Nemzeti Stratégia kidolgozása lesz.

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium hangsúlyozza, hogy jelenleg szükség van az aktuális problémák rangsorolására, a célok összegzésére és egy konkrét cselekvési terv kidolgozására, amely tartalmazni fogja az iskolákban, egyetemeken, más oktatási és tudományos intézményekben végrehajtandó átalakításokat is. A tárca megjegyzi, hogy ennek a tervnek reálisnak, kiterjeszthetőnek és eredményorientáltnak kell lennie. (Kárpátalja)

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: