Július 16-tól kezdődően jelentős változások lesznek tapasztalhatók Ukrajnában, életbe lép a nyelvtörvény újabb cikkelye

Július 16-tól kezdődően jelentős változások lesznek tapasztalhatók Ukrajnában, amelyek az ukrán nyelv használatát és a nyomtatott sajtót érintik. Ekkor lép hatályba ugyanis az ukrán nyelv államnyelvként való használatának biztosításáról szóló törvény 25. cikkelye, amely szabályozza az államnyelv használatát a nyomtatott sajtóban.

Az új szabályokat az államnyelvvédelmi biztos tette közzé a hivatalos honlapján, ahol részletezték a rendelkezéseket.

Először is, minden nyomtatott sajtóterméknek rendelkeznie kell egy ukrán nyelvű változattal. Amennyiben más nyelvű kiadványokat is megjelentetnek, azoknak címükben, tartalmukban, terjedelmükben és nyomtatási módjukban azonosnak kell lenniük az ukrán nyelvű változattal, és ugyanazon a napon kell megjelenniük.

Másodszor, a más nyelvű nyomtatott sajtó előfizetése csak akkor megengedett, ha azonos feltételek mellett lehetőség van az ukrán nyelvű kiadvány előfizetésére is.

Harmadik pontként, az árusítóhelyeken (például újságárusoknál, pályaudvarokon, szupermarketekben, benzinkutaknál stb.) a nyomtatott sajtótermékek legalább 50 százalékának ukrán nyelvűnek kell lennie az adott helyen elérhető összes kiadvány közül.

Fontos megemlíteni, hogy a törvény negyedik részének első és második bekezdésének követelményei nem vonatkoznak azokra a nyomtatott sajtótermékekre, amelyek kizárólag krími tatár nyelven, Ukrajna más őslakos népeinek nyelvén, angolul vagy az EU más hivatalos nyelvén jelennek meg, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e ukrán nyelvű szövegeket.

Ezek a követelmények továbbá nem érintik azokat a tudományos publikációkat sem, amelyek nyelvi kérdéseit a törvény 22. cikke szabályozza. (Kárpáti Igaz Szó)