Az anyanyelvű oktatás nem lehet alku tárgya Kárpátalján sem

Állásfoglalást tettek közzé a Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetek, miszerint elfogadhatatlannak tartják, hogy Ukrajnában 2014 óta folyamatosan születnek olyan jogszabályok, amelyek fokozatosan elveszik a magyar kisebbség jogait és ellehetetlenítik az anyanyelv használatát az oktatásban.

Az állásfoglalást aláíró szervezetek azt közölték az MTI-vel: elítélik azt a nyilvánvaló szándékot, amely Ukrajnában a magyar iskolarendszer elsorvasztására irányul.

"Őshonos kisebbségként, mi magyarok otthont és jövőt kívánunk teremteni az utánunk következő nemzedékeknek, aktívan hozzájárulva a kisebbségi és többségi közösségek közötti bizalmatlanság felszámolásához. Ehhez pedig szilárd alapokon nyugvó anyanyelvű oktatási rendszerre van szükség Ukrajnában és az egész Kárpát-medencében" - fogalmaztak.

Emlékeztettek, hogy az új ukrán oktatási törvény csak elemi szinten engedélyezi a teljes mértékű anyanyelvi oktatást, és általános iskolától kezdve előírja az anyanyelven folyó tanórák számának fokozatos csökkentését, az ukrán nyelvűek növelését.

A Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetek ezt a jogfosztást határozottan elítélik és egyhangúlag támogatják a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2023-2024-es tanévnyitó ünnepségén kiadott nyilatkozatát. A dokumentum Ukrajna eurointegrációs törekvéseivel összhangban arra szólítja fel az illetékes állami szerveket, hogy tegyenek meg mindent az egyenlő hozzáférésért az oktatáshoz - hangsúlyozták.

Szorgalmazzák a kisebbségi oktatás biztosítását minden szinten, az ehhez szükséges finanszírozást és önálló intézményrendszert, valamint részvételi lehetőséget kérnek az oktatással kapcsolatos döntéshozásban.

A dokumentumot az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Kárpát-medencei Oktatási Tanács írta alá.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: