Mutatjuk, milyen esetekben nem jár a szubvenció

Kinek nem jár a szubvenció? A kérdésre a választ Lilija Szicska, a megyei Nyugdíjalap szubvenciók és támogatások ellenőrzésével foglalkozó osztályának vezetője adja - írta meg a Kárpáti Igaz Szó. Elmondása szerint a rezsitámogatás odaítélésének rendjéről szóló rendelet 14. pontja tartalmazza azon eseteket, amelyek befolyásolják a szubvenció kiutalását. Ezek a következők:

1. A lakóterület mérete. 

Ha a lakás összterülete meghaladja a 130 négyzetmétert, a saját házé a 230 négyzetmétert.

2. Ha a háztartás egyik tagjának tulajdonában több ingatlan van. Ugyanakkor kivételt képez a:

  • kollégiumi szállás,
  • nyugdíjas által megörökölt lakás, ha nincs bérbe adva,
  • árva gyermek vagy szülői gondozástól megfosztott gyermek által örökölt vagy a költségvetés terhére kapott lakás,
  • lakás az ideiglenesen megszállt területeken,
  • vidéken található, megsemmisült vagy a háború miatt lakhatatlanná vált közös tulajdonú vagy résztulajdonban lévő lakás.

3. Egyszeri, 50 000 hrivnya feletti kiadás a támogatás odaítélése előtti évben. 

Telek, lakás/ház, egyéb ingatlan, építőanyag, jármű vásárlása, munkákért vagy szolgáltatásokért (kivéve oktatási, egészségügyi, lakhatási és kommunális szolgáltatások) történő fizetés.

! Ezzel egyidejűleg a rezsitámogatás kiutalható, ingatlan/lakás vásárlása esetén egy másik ingatlan/lakás eladását követő hat hónapon belül, ha a személy tulajdonában lévő egyetlen ingatlan volt.

4. Betét és kötvény.

 Egy személynek több mint 100 000 hrivnya értékű bankbetétje vagy belföldi állami hitelkötvénye van.

5. Járművek. 

Ha a háztartás egyik tagja 5 évnél fiatalabb járművel (kivéve segédmotoros kerékpárral és pótkocsival) és/vagy több mint egy 15 évnél fiatalabb járművel (kivéve segédmotoros kerékpárral és pótkocsival) rendelkezik. 

Kivételt képez:

  • motorkerékpár, amelynek értéke a tulajdonszerzés időpontjában nem haladja meg a támogatás folyósítása évének január 1-jére megállapított minimálbér négyszeresét,
  • önállóan összeszerelt vagy kedvezményes feltételekkel vásárolt járművek,
  • családi típusú gyermekotthonok, örökbefogadó szülők, sokgyermekes szülők, olyan családok által vásárolt gépjárművek, amelyekben mentális zavar miatt I. vagy II. kategóriájú rokkant gyerek, fogyatékos gyermek van.

6. Jövedelemhiány a nagykorú családtagok esetében (akik nem rendelkeznek munkanélküli státusszal) vagy havi átlagjövedelme nem éri el a minimálbért (6700 hrivnya havonta), vagy az illető 3 hónapig nem fizet társadalombiztosítást.

7. Nagykorú családtag 60 napot meghaladó külföldi tartózkodása. Kivéve, ha az érintett üzleti úton van külföldön, kezelés, oktatás vagy három éven aluli gyermek gondozása céljából.

8. Adósságok:

  • rezsi (ha három hónapot túllépő késedelem van a kommunális szolgáltatások terén, melynek végösszege a támogatás igénylésének napján meghaladja a 680 hrivnyát;
  • tartásdíj (ha a tartásdíjat nem fizető személy három hónapot meghaladó összeggel tartozik, és emiatt szerepel az adósok egységes nyilvántartásában).

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: